11. okt. 2010

Norsk språk og kultur

Perioden 1350-1500 var en tid da mellomnorsken gjennomgikk en nærmest revolusjonerende forandring. Da svartedauden inntok Norge i 1349 rammet den mellom halvparten og tre fjerdedeler av befolkningen. Konge, prester, munker, stormenn og adel var av de som ble hardest rammede; de som utgjorde landets mest skrivekyndige gruppe.Grunnen til at det var akkurat denne samfunnsklassen som ble hardest rammet var at de besøkte de syke. Etter deres bortgang var det få nordmenn igjen som kunne lese og skrive. Unionen med Danmark førte til at dansk ble det eneste skriftspråket i Norge. Det talespråket vi har i dag har sine røtter fra det Norrøne språket. I slutten av denne perioden døde skriftspråket nærmest ut.


Kilder
Grip teksten. Norsk vg2, Aschehoug & co, 2007

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar